Bình chọn trang phục tiếp theo cho Illaoi

Riot DrPh8, họa sĩ ý tưởng tham gia thiết kế trang phục, đã thấy rằng Illaoi chưa được chú ý đúng mức lắm. Hai năm nay mà bà chẳng có một trang phục mới nào. Nhưng, thời điểm đó đã đến.

Sau nhiều ngày tìm kiếm các hướng đi cho trang phục mới, Riot DrPh8 nhận ra quả thật chúng có rất nhiều. Anh thu hẹp danh sách xuống còn vài lựa chọn mà anh cùng cả đội thích thú nhất, song lần này chúng tôi sẽ để các bạn đưa ra quyết định cuối cùng. Bình chọn cho trang phục bạn muốn ngay thôi, và khi người thắng cuộc được thông báo, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho bạn tiến triển của nó.

Các ý tưởng đây! Tên gọi vẫn chưa được chốt. Chưa có gì được chốt cả.

 1. Illaoi Cỗ Máy Chiến Đấu
  1. Thuộc vũ trụ Cỗ Máy Chiến Đấu.
  2. Tượng thần là đầu một người máy.
  3. Chống lại Quân Đoàn Cỗ Máy Chiến Đấu.
 2. Illaoi Thám Hiểm
  1. Chủ đề nhà thám hiểm trong rừng rậm.
 3. Illaoi Vũ Trụ Tăm Tối
  1. Kinh di viễn tưởng.
  2. Tượng thần là mũ phi hành gia.
  3. Xúc tu màu đen ma quái.